IT-teknolog

Når man som jeg er uddannet IT teknolog i netværksteknik, er man rustet til at kunne indgå i mange forskellige sammenhænge, og da uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus var international og undervisningssproget derfor var på engelsk, har dette endvidere rustet mig til at kunne indgå i en international organisation.

Under uddannelsen arbejdede jeg med følgende...

Addressing:

 • IP addresses, MAC addresses 
 • Services: DHCP, DNS, FTP, SSH, Web 
 • Models:  OSI, TCP/IP
 • TCP/IP Protocols: FTP, UDP, HTTP 
 • Subnetting: Classful, Classless, VLSM 
 • Routing: Routing tables, Routing protocols, Connected routes, Static routes, Dynamic routes, NAT, VLAN 
 • Virtualization: Hypervisor types, Server virtualization, Storage virtualization 
 • Wireless: Topologies (infrastructure, bridge, ad-hoc), Standards, Frequencies, Bandwidth, Range, Speed 
 • Directory services: IT policy management, User and group management 
 • Data Security: Defence in depth, Hashing, pfSense (DMZ and Firewall Rules), Denial of Service attacks, nmap/nping 
 • Tools: IOmeter, Wireshark
 • Innovation
 • Project Management
 • Business Understanding
 • Advisory and Consultancy functions
 • SQL Database
 • UML Diagrams
 • Coding in  C#, PHP, Python, HTML  

 

Specialefag:

 • Automation and Scripting: Bash, Powershell, Vagrant
 • Cloud Computing: Amazon Web Services (AWS) - Cloud Computing Services
 • Security: Penetration Testing; Capturing Traffic, Server Side Exploitation, Password Attacks, Post Exploitation, Web Application Testing, Wireless Attacks.

  

I hvilke arbejdsfunktioner kan IT teknologen indgå?

Som it-teknolog inden for netværk kan jeg deltage i projekter, der analyserer, udvikler og tilpasser komplekse netværksløsninger til kundens behov. Desuden kan jeg arbejde med fejlsøgning og optimering.